• Gia đình Đất Việt du lich hè 2015

  Chi tiết
 • Gia đình Đất Việt du lich hè 2015

  Chi tiết
 • Gia đình Đất Việt du lich hè 2015

  Chi tiết
 • Gia đình Đất Việt du lich hè 2015

  Chi tiết
 • Gia đình Đất Việt du lich hè 2015

  Chi tiết
 • Gia đình Đất Việt tại Văn Thánh 2015

  Chi tiết
 • Gia đình Đất Việt du lich hè 2015

  Chi tiết

Giới thiệu về chúng tôi

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Quyết định cho phép hoạt động văn phòng công chứng số: 3755/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng số 921/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của chủ tịch UB nhân dân Thành phố và giấy phép đăng ký hoạt động số: 41.02.0035/TP-CC-ĐKHĐ.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Trụ sở tại số : 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn - Tp.HCM. Chức năng của Văn phòng là Công chứng các giao dịch, hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai...

Liên hệ

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Địa chỉ: 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn

Điện thoại: 028. 3715 0256 - Fax: 028. 6253 1357 - MST: 0310 387 117

 Email : congchungdatviet@hcm.fpt.com

 


Xem VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT ở bản đồ lớn hơn