Giới thiệu về chúng tôi

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Quyết định cho phép hoạt động văn phòng công chứng số: 3755/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng số 921/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của chủ tịch UB nhân dân Thành phố và giấy phép đăng ký hoạt động số: 41.02.0013/TP-CC-ĐKHĐ.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Trụ sở tại số : 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn - Tp.HCM. Chức năng của Văn phòng là Công chứng các giao dịch, hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai...

Danh mục

Thông tin cần biết

Hổ trợ

 click to call      

Mss Phương 

0981 716 639 

Mss HOA 

0986 345 839 

Mss Thư

0908 977 559

MR HIẾU

0888 023 567

MR TIỀN

0908 133 026

 

 

Thông tin

SAO Y BẢN CHÍNH

Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính

 Chứng thực bản sao từ bản chính còn gọi là sao y bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính ( khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015/ NĐ-CP ngày 16.02.2015 của Chính phủ ).

 Bản chính là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cập lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhân và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (  khoản 5 Điều 2 Nghị định 23/2015/ NĐ-CP ngày 16.02.2015 của Chính phủ ).

 Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc (  khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/ NĐ-CP ngày 16.02.2015 của Chính phủ).

Thông tin khác