Giới thiệu về chúng tôi

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Quyết định cho phép hoạt động văn phòng công chứng số: 3755/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng số 921/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của chủ tịch UB nhân dân Thành phố và giấy phép đăng ký hoạt động số: 41.02.0013/TP-CC-ĐKHĐ.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Trụ sở tại số : 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn - Tp.HCM. Chức năng của Văn phòng là Công chứng các giao dịch, hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai...

Danh mục

Thông tin cần biết

Hổ trợ

 click to call      

Mss Phương 

0981 716 639 

Mss HOA 

0986 345 839 

Mss Thư

0908 977 559

MR HIẾU

0888 023 567

MR TIỀN

0908 133 026

 

 

Thông tin

 

Các Loại Hợp Đồng

 Công chứng hợp đồng, giao dịch "là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự yêu cầu công chứng. ( Trích khoản 1 Điều 2 luật công chứng năm 2014).

 *** Văn phòng công chứng Đất Việt công chứng các hợp đồng giao dịch cụ thể sau đây:

-      Hợp đồng cho thuê, cho mượn, vay, thế chấp, bảo lãnh tài sản (nhà, đất, xe máy, ô tô, tàu, ……)

-      Hợp đồng đặt cọc

-      Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho tài sản

-      Di chúc;

-      Văn bản khai nhận di sản; văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản từ chối nhận di sản.

-      Văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

-      Văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản chung của vợ chồng; thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng

-      Văn bản thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung.

-      Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

-      Hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh

-      Hợp đồng kinh tế, thương mại.

-      Các hợp đồng , giao dịch khác.

Thông tin khác