Giới thiệu về chúng tôi

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Quyết định cho phép hoạt động văn phòng công chứng số: 3755/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng số 921/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của chủ tịch UB nhân dân Thành phố và giấy phép đăng ký hoạt động số: 41.02.0013/TP-CC-ĐKHĐ.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Trụ sở tại số : 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn - Tp.HCM. Chức năng của Văn phòng là Công chứng các giao dịch, hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai...

Danh mục

Thông tin cần biết

Hổ trợ

 click to call      

Mss Phương 

0981 716 639 

Mss HOA 

0986 345 839 

Mss Thư

0908 977 559

MR HIẾU

0888 023 567

MR TIỀN

0908 133 026

 

 

Thông tin văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o-------

 

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Về việc hứa mua hứa bán)

Hôm nay, ngày                 tháng 11 năm 2010, tại Văn phòng Công chứng Đất Việt, TP.HCM. Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

BÊN NHẬN CỌC -  HỨA BÁN (gọi tắt là bên A):

Ông                               :

Năm sinh                          :

Chứng minh nhân dân    :                                                        cấp tại

Hộ khẩu thường trú        :

Cùng vợ là                        :

Năm sinh                          :

Chứng minh nhân dân    :                                                        cấp tại

Cùng thường trú              :

(Giấy chứng nhận kết hôn)

Bên A tự khai nhận và cam kết  đang tiến hành thủ tục nhận chuyển nhượng   . . . . căn cứ theo:

-            Hợp đồng . . . .

-            Biên bàn bàn giao . . . .

 

BÊN ĐẶT CỌC -  HỨA MUA (gọi tắt là bên B):

Ông                               :

Năm sinh                          :

Chứng minh nhân dân    :                                                        cấp tại

Hộ khẩu thường trú:

Bà                                 :           

Năm sinh                          :

Chứng minh nhân dân    :                                                        cấp tại

Hộ khẩu thường trú        :

(Giấy chứng nhận kết hôn)

 

Sau khi trao đổi bàn bạc hai bên nhất trí ký hợp đồng này với nội dung như sau:

 

ĐIỀU 1. Bên A hứa khi bên A hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu . . . .thì bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua  . . . . với giá mua bán là . . . . . Giá này không thay đổi cho đến khi hoàn tất thủ tục mua bán.

ĐIỀU 2. Để đảm bảo cho việc hứa mua hứa bán  . . . .  nêu trên bên B có đặt cọc cho bên A số tiền là:  . . . . . Việc giao nhận tiền do hai bên tự tiến hành ngay sau khi hai

Thông tin khác