Giới thiệu về chúng tôi

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Quyết định cho phép hoạt động văn phòng công chứng số: 3755/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng số 921/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của chủ tịch UB nhân dân Thành phố và giấy phép đăng ký hoạt động số: 41.02.0013/TP-CC-ĐKHĐ.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Trụ sở tại số : 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn - Tp.HCM. Chức năng của Văn phòng là Công chứng các giao dịch, hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai...

Danh mục

Thông tin cần biết

Hổ trợ

 click to call      

Mss Phương 

0981 716 639 

Mss HOA 

0986 345 839 

Mss Thư

0908 977 559

MR HIẾU

0888 023 567

MR TIỀN

0908 133 026

 

 

Thông tin văn bản

PHIẾU HẸN

Vào hồi....... giờ, ngày ....... tháng ........ năm 2011, Văn phòng Công chứng Đất Việt đã nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do......................................................................

Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………......................

Số điện thoại: …………..……………..................................................................

Về việc:…………………...............……………………………...........................

Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Văn phòng Công chứng Đất Việt số 8/1A Tô Ký,xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn,thành phố Hồ Chí Minh, vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm 2011, để nhận kết quả công chứng./.

Thông tin khác